Realisatie drie appartementen aan de Schupstoel

7 juli 2017
schupstoel-4.jpg

De werkzaamheden bevinden zich in de afrondingsfase. Naar verwachting worden er medio september drie royale en hoogwaardig afgewerkte appartementen opgeleverd die inmiddels te huur worden aangeboden via het BOG. Voor twee van de drie appartementen zijn inmiddels kandidaten gevonden. Het appartement op de eerste verdieping is nog beschikbaar.
U kunt uw belangstelling hiervoor aangeven door te reageren via onze site.

Renovatie
In april 2014 is de stichting Wijnhuisfonds begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor een grootschalige renovatie en restauratie van het pand Schupstoel 4.
Tevens moest het pand een complete woonbestemming krijgen, tot dan toe was alleen wonen op de 1e verdieping toegestaan met op de begane grond kleinschalige bedrijfsvoering.

In oktober 2014 is met behulp van een uitgebreide bouwhistorische verkenning de basis gelegd voor een gedegen plan welke door Attika architecten uit Zutphen is uitgevoerd.
Gedurende een lange periode is met de gemeente, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit overleg gepleegd om te komen tot een goed en gedegen plan. Er worden drie prachtige, ruime appartementen gerealiseerd waarbij de monumentale waarden van het pand maximaal tot hun recht komen en zelfs op diverse plekken versterkt worden. 

Na de aanbesteding waarbij een drietal aannemers, die reeds hun sporen hebben verdient in de restauratiewereld, waren geselecteerd is op 24 oktober 2016 het startschot gegeven voor de renovatie, uitgevoerd door bouwbedrijf Hoffman uit Zutphen.