1. Gegevens aanvrager

2. Huidige woonsituatie

3. Gegevens partner

4. Andere meeverhuizenden

5. Reden aanvraag woonruimte

6. Gewenste woningtype

7. Gewenste woonomgeving

8. Specifieke woonwensen

9. Gewenste huur

10. Betaling

Nadat u de inschrijfkosten heeft voldaan, ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving en uw inschrijfnummer.