Bestuurssamenstelling

Voorzitter/olderman
De heer H.A. Ruysch Lehman de Lehnsfeld

Penningmeester/olderman
De heer drs. P.D. Bredt

Olderman
De heer mr. J.C. van Hasselt

Gildemeesters
De heer dr. M.W.C. de Jonge
De heer mr. H. Bonga
 

Allen zijn onbezoldigd bestuurder.

Beheer, verhuur en administratieve taken zijn uitbesteed aan stichting BOG. Salariëring directie en personeel volgens de CAO woondiensten.