AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

25 mei 2018
avg.jpg

U heeft het niet kunnen missen in de nieuwsberichten, per 25 mei 2018 is de AVG van kracht en geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving en zijn er uniforme bevoegdheden voor alle toezichthouders. 

Wat betekent dit nu eigenlijk voor u en voor ons?
Voor u betekent dit versterking en uitbreiding van uw privacy rechten en voor ons een aanscherping van verantwoordelijkheden.

Uw privacyrechten
Wanneer wij persoonsgegevens van u vastleggen, bijvoorbeeld omdat u een woning een woning van ons huurt, of omdat u zich heeft ingeschreven als woningzoekende, kunt u hierop uw rechten uitoefenen. U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Blijken deze onjuist, bovenmatig of onvolledig dan passen wij deze op uw verzoek aan. Ook kunt u een verzoek doen tot verwijdering. Het kan echter zijn dat wij verplicht zijn om (nog een beperkt deel van) uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege fiscale bewaarplicht. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. U kunt ons vragen om uw gegevens digitaal over te dragen, bijvoorbeeld om deze door te geven aan een ander bedrijf.

Verantwoording Stichting BOG
Vanaf het moment dat wij persoonsgegevens van u ontvangen gaan wij hier uiteraard zeer zorgvuldig mee om. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw en onze gegevens tegen misbruik en fraude te beveiligen. Medio 2017 hebben wij dit nog laten toetsen door een hiertoe gespecialiseerd bedrijf (BosworX uit Apeldoorn) die een securitycheck heeft uitgevoerd en positief heeft beoordeeld.
Naast onze verantwoordelijkheid voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens, dienen wij kenbaar te maken welke gegevens wij van u verwerken en met welk doel en worden gegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk. Mochten wij persoonsgegevens van u delen met derden (bijvoorbeeld om een reparatieverzoek uit te laten voeren) dan worden deze slechts beperkt en doelmatig verstrekt, rekening houdend met uw privacy.
Meer informatie in het kader van de AVG vindt u terug in onze privacy verklaring.

Klachten of opmerkingen
Heeft u het idee dat Stichting BOG niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt of heeft u een opmerking, dan horen wij dat uiteraard graag. U kunt hierover contact met ons opnemen via info@stbog.nl. Ook kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.