Geschiedenis van Stichting BOG

In 1976 namen de David Evekink Stichting, de NV Stadsherstel Zutphen en het Wijnhuisfonds het initiatief tot samenwerking. De eerste twee kwamen al snel tot overeenstemming. Toen in 1979 het Wijnhuisfonds en de inmiddels ook geïnteresseerde Stichting Sint Anthony Groote Broederschap zich hierbij aansloten, werd de behoefte aan een nieuwe organisatie die de beheertaken op zich zou nemen steeds groter.

Op 21 maart 1980 werd hiervoor de Stichting tot Beheer van Onroerende Goederen, kortweg stichting BOG, opgericht. In de loop der jaren hebben de stichting Hic Jacet Robur en beheerstichting Urtica-Onderdak zich hierbij aangesloten. De laatstgenoemde stichting is per 1 januari 2015 uitgetreden.

De Stichting BOG bestaat uit de directie en (momenteel) 5 medewerkers. Zij voert werkzaamheden uit voor vier deelnemende stichtingen die allen één vertegenwoordiger hebben in de Vergadering van Deelnemers.
De controle op de directie wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht.