Woningbezit

Op dit moment heeft het BOG 419 verhuureenheden in beheer waarvan ongeveer 200 de status van rijks- dan wel gemeentelijk monument hebben.

Het woningbezit behoort toe aan de verschillende instellingen en is zeer divers van samenstelling.

Welke woningen worden verhuurd?

Van monumentaal en pittoresk, zoals het Leeuwenhuisje in het bezit bij het Wijnhuisfonds, tot monumentaal en imposant, zoals de woningen deels gebouwd op de oude stadsmuur grenzend aan de Bleek met de voorzijde gesitueerd aan het Kerkhof.

Het BOG beheert niet alleen monumenten, wel altijd bijzondere huisvesting, zoals het Oude Bornhof en het Ruitershofje respectievelijk in eigendom bij Stichting Wijnhuisfonds en de Sint Anthony Groote Broederschap. Maar ook de arbeiderswoninkjes van de David Evekink Exploitatie Stichting, beter bekend als de DEES, worden door het BOG beheerd.

Klik hier voor het actuele woningaanbod.