Inschrijven voor huurwoningen in Zutphen

Heeft u interesse in een huurwoning in Zutphen? Schrijf u dan nu in als woningzoekende bij Stichting BOG. Wij verhuren 413, vaak heel bijzondere, woningen in Zutphen.

U kunt zich inschrijven bij de stichting BOG wanneer u 18 jaar of ouder bent. Het inschrijfformulier kunt u digitiaal invullen en versturen, het is zo gebeurd:

BELANGRIJK: Nadat u het formulier heeft ingevuld, dient u aansluitend nog € 9,- aan ons over te maken, zijnde de inschrijfkosten. U ontvangt hiervoor géén rekening van ons.
Pas wanneer wij uw betaling hebben ontvangen, krijgt u uw persoonlijke inschrijfnummer toegekend.

 

Inschrijfkosten

Na betaling van de inschrijfkosten ontvangt u binnen enkele dagen van ons een bevestiging van inschrijving en uw inschrijfnummer. Vanaf dat moment wordt u per e-mail op de hoogte gebracht zodra er een woning vrijkomt.
Uw inschrijfdatum is gelijk aan de datum dat uw betaling bij ons binnen is.

De inschrijfkosten bedragen € 9,– per jaar.

Dit bedrag maakt u over op rekeningnummer
NL46 ABNA 0414 8319 69 t.n.v. ST TOT BEHEER ON GOED o.v.v. inschrijfkosten.

Jaarlijkse verlenging

U dient zelf zorg te dragen voor de jaarlijkse verlenging van uw inschrijving door de verlengingkosten ad. € 9,-  vóór 1 januari van het nieuwe jaar aan ons over te maken op rekeningnummer
NL46 ABNA 0414 8319 69 t.n.v. Stichting BOG o.v.v. verlengingskosten èn uw inschrijfnummer.