1. Gegevens aanvrager

2. Gegevens partner

3. Andere meeverhuizenden

4. Gewenste woningtype

5. Specifieke woonwensen

6. Gewenste huur

7. Betaling

Nadat u de inschrijfkosten heeft voldaan, ontvangt u van ons een bevestiging van inschrijving en uw inschrijfnummer.

8. Toestemming

Door het verzenden van dit formulier stemt u ermee in dat wij u via onze huurbode digitaal op de hoogte brengen van het actuele woningaanbod. Tevens ontvangt u jaarlijks een digitaal betalingsverzoek. Ten behoeve van een huurcontract verplicht u zich om uzelf te zijner tijd te legitimeren, uw inkomensgegevens te verstrekken en indien van toepassing, een verhuurdersverklaring te overhandigen.