Regels voor toewijzing

De stichting BOG verhuurt de woningen zoveel mogelijk aan woningzoekende waarvan het inkomen in een redelijke verhouding staat tot de huur van de woning.

Bij de selectie van kandidaten die gereageerd hebben wordt gelet op:

  • De inschrijfduur
  • De wijze waarop u voldoet aan de eventuele voorwaarden genoemd in de woningadvertentie

Let op:
De woningen van de David Evekink Exploitatie Stichting (DEES) worden vanaf 1 juli 2016 'passend toegewezen'. Voor uitleg klik hier.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor huurtoeslag? Klik hier voor het maken van een proefberekening.

Het bestuur van de DEES heeft hiertoe besloten om te voorkomen dat haar (toekomstige) huurders in te dure woningen gaan wonen en te maken krijgen met de mogelijke negatieve gevolgen hiervan. De woningcorporaties zijn vanaf 1 januari jl. al verplicht om dit te doen. 

Wij behouden ons het recht voor om een woning niet aan te bieden bij huurachterstand of gerechtvaardigde vrees voor overlast.

 

Urgentie

Voor urgentie klik hier.

Wat gebeurt er bij toewijzing?

Bent u als eerste kandidaat geselecteerd voor de woning van uw keuze dan wordt u uitgenodigd voor een bezichtiging van de woning. Bij gebleken geschiktheid wordt voor u een huurovereenkomst opgemaakt. U ontvangt aansluitend een uitnodiging voor het doornemen en ondertekenen van dit huurcontract.

Bij acceptatie van de woning gaat uw opgebouwde inschrijftijd verloren en begint weer te tellen vanaf de datum ingang huurcontract.

Toewijzing garages

Voor garages klik hier.

Parkeerplaatsen

Voor parkeerplaatsen klik hier.