Medehuurders / Samenwonen

Als u samen met iemand de huurovereenkomst tekent dan bent u allebei huurder. Er is dan sprake van een hoofdhuurder en een medehuurder.

Als echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder bent u automatisch medehuurder, zolang u in dezelfde woning woont. Bij vertrek van de huurder wordt de medehuurder automatisch de huurder. Dit geldt ook als het huwelijk of geregistreerd partnerschap is gesloten na het aangaan van de huurovereenkomst.

  • Verzoek medehuurderschap

Andere huisgenoten, zoals partners die samenwonen maar niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben, zijn niet automatisch medehuurder. Om dat wel te worden moeten ze een verzoek bij de verhuurder indienen om medehuurder te worden. Voorwaarde is dat u een ‘duurzame, gemeenschappelijke huishouding’ voert.  Wat betekent dit? Een logé kan dus geen medehuurder worden.

  • Inwonende kinderen

Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit. Daarom wordt bij inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder verondersteld en kunnen zij geen medehuurder worden. Woont een volwassen kind bij de ouder of ouders in om deze te verzorgen, dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en kan wel een verzoek tot medehuurderschap worden gedaan.