Onderverhuur van uw woning of een deel van de woning is niet toegestaan!

Via de huurovereenkomst hebben wij met iedere huurder de afspraak dat hij of zij het hoofdverblijf in de woning heeft. Bij onderverhuur hebben wij geen huurcontract met degene die onderhuurt. In zo’n situatie praten wij over illegale of onrechtmatige bewoning. Krijgen wij een signaal dat een woning illegaal wordt verhuurd, dan treden wij actief op tegen de huurder en zullen ons in het uiterste geval tot de rechter wenden en ontruiming van de woning eisen.