Opzeggen van de huur

Wanneer u wilt verhuizen dient u de huur van uw woning schriftelijk op te zeggen.

Opzeggen doet u minimaal één maand van tevoren. Opzeggen kan op iedere dag van de maand.

Let op! Wanneer uw huurovereenkomst op twee namen staat, dan dient u samen de huuropzegging te ondertekenen.

Vul het huuropzeggingsformulier in en stuur deze naar:

Stichting BOG
Berkelsingel 30
7201 BL Zutphen

Hoe verder nadat u heeft opgezegd?

Waar dient u bij een verhuizing aan te denken?

Op het moment dat u de huur heeft opgezegd betekent dit dat u de verhuizing kunt gaan regelen. In de Checklist Verhuizing vindt u stapsgewijs alle zaken die u dient te regelen. Vergeet niet bij het verlaten van de woning uw energieleverancier en Vitens Water te informeren over uw verhuizing. Op de laatste dag noteert u de meterstanden en geeft u deze door aan uw energieleverancier en Vitens.