Periodieke overboeking

Bij een periodieke overboeking geeft u uw bank de opdracht om elke maand, op de eerste dag van de maand, het huurbedrag aan ons over te maken. Als de huur hoger wordt, dient u zelf het bedrag aan te passen. Op elk gewenst tijdstip kunt u de periodieke overschrijving stopzetten. Dit regelt u via uw eigen bank.
Handmatige overboeking

U kunt ook zelf iedere maand de huur van uw rekening overboeken. U dient er in dat geval zelf voor zorg te dragen dat de huur steeds vòòr de eerste van de maand betaald is.