Energielabels

Uw woonlasten bestaan voor een belangrijk deel uit energiekosten.

De energie-index is gebaseerd op ongeveer 150 kenmerken van de woning.

Het energielabel is gebaseerd op de 10 belangrijkste kenmerken van de woning.

De energie-index (EI) is vooral bedoeld voor verhuurders van woningen onder de liberalisatiegrens.

De EI bepaalt welk energielabel een woning krijgt op basis van verschillende factoren die te maken hebben met het duurzaam omgaan met energie. Van de isolatie van dak, muren, vloeren en ramen tot de energiezuinigheid van verwarmingsinstallaties. De EI bepaalt mede het aantal huurpunten van de woning.

De energielabels varieren van A++ tot G. Energielabel A is zeer zuinig en energielabel G is onzuinig.

 

Het energielabel past in het streven van de overheid om Nederland op energiegebied een van de schoonste en energiezuinigste landen van Europa te maken.
Sinds 1 januari 2008 is het energielabel verplicht voor huiseigenaren bij verhuur. De verhuurder hoeft het label alleen te overhandigen bij aanvang van een nieuw huurcontract.
Deze verplichting geldt niet voor monumentale woningen.